Bezoek van de wethouder

Enige tijd geleden heeft het bestuur van Achilles de wethouder uitgenodigd voor een gesprek.
Op zaterdagmorgen, 15 april heeft het bestuur met mevrouw Ten Seldam gesproken. Voor ouders en andere geïnteresseerden volgt hieronder een terugkoppeling van dit gesprek.

We hebben onze zorgen geuit over de betaalbaarheid van de sportaccommodaties en dan met name de IISPA.
Turnen dreigt een “elitesport” te worden.
Hoewel de wethouder niet met een zak geld over de brug kwam, hebben wij als bestuur het gevoel dat er goed naar ons geluisterd wordt en mevrouw Ten Seldam gaat ons in contact brengen met combinatiefunctionarissen van het Sportbedrijf om samen te kijken of Achilles WIL in aanmerking kan komen voor “Actief Betrokken club”. Daarnaast heeft ze ons geadviseerd in contact te blijven met de Sportkoepel Almelo.

Er is een klankbordbijeenkomst geweest op 18 april , die we hebben bezocht. Gespreksonderwerp was hier onder meer de relatie tussen breedtesport en topsport. Hebben wij als sportverenigingen de topsport nodig? Na een goede discussie hebben de plaatselijke sportverenigingen aangegeven graag te zien dat de gemeente investeert in de breedtesport. De Sportkoepel gaat hier verder over in gesprek met de wethouder.

Enkele specifieke aandachtspunten van Achilles betreffende de IISPAgaat de wethouder bespreken met het Sportbedrijf.

Tijdens bedrijfsbezoeken brengt de wethouder de plaatselijke verenigingen onder de aandacht van de bedrijven. Dit is voor ons weer van belang i.v.m. sponsoring.

Mocht u over bovenstaand bericht vragen hebben en meer informatie willen, kunt u contact opnemen met dhr Vogelaar, voorzitter via voorzitter@achilleswil.nl.

Namens het bestuur,
Marjan Smits

Geef een reactie