Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van Achilles WIL op 6 april 2017

Aan alle ereleden, leden en ouders/verzorgers van jeugdleden van Achilles WIL,

Het bestuur van Achilles WIL nodigt u uit voor haar algemene ledenvergadering op 6 april 2017 in de bridgeruimte van Sporthal De Schelfhorst, Stins 2, 7608 HD Almelo. De vergadering begint om 19.30 uur.

Agenda:

1. Opening
2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 19 april 2016
3. Jaarverslag 2016
4. Financieel jaarverslag
5. Verslag kascommissie
6. Benoeming kascommissie
7. Begroting 2017
8. Samenstelling bestuur
9. Jaarverslag technische commissie
10. Jaarverslag jeugdbestuur
11. Mededelingen bestuur
12. Rondvraag
13. Sluiting vergadering

De verschillende verslagen zullen voorafgaand aan de vergadering vanaf 19.00 uur ter inzage liggen.

Na afloop van het formele gedeelte van de avond is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje deel te nemen aan de bingo. Neemt u een prijsje mee?

Het bestuur hoopt u allen te mogen begroeten op de jaarvergadering!

 

Uitnodiging algemene ledenvergadering 06-04-2017

Geef een reactie