Algemene ledenvergadering 24-04-2018

uitnodiging algemene ledenvergadering 20170406

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van Achilles WIL op 24 april 2018

Almelo, 28 maart 2018,

Aan alle ereleden, leden en ouders/verzorgers van jeugdleden van Achilles WIL,

Het bestuur van Achilles WIL nodigt u uit voor haar algemene ledenvergadering op 24 april 2018 in de bridgeruimte van Sporthal De Schelfhorst, Stins 2, 7608 HD Almelo.
De vergadering begint om 19.30 uur.

Agenda:
1. Opening
2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 6 april 2017
3. Notulen extra algemene ledenvergadering d.d. 25 januari 2018
4. Jaarverslag 2017
5. Financieel jaarverslag
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming kascommissie
8. Begroting 2018
9. Samenstelling bestuur :
• voorzitter Karel Vogelaar aftredend en NIET herkiesbaar
• Voorstel om Menny Vellener te benoemen tot voorzitter
• secretaris Marieke de Boer
• penningmeester Amber Kamphuis
• ledenadministratie Mirjam Storm van Leeuwen
• personele bezetting Linette van Triest
• PR Ingrid Holtmann
• Alg. bestuurslid Marc Maurits
• Alg. bestuurslid Marloes Louwerse
• Alg. bestuurslid vacant
• Voorstel om Sonja Jaarsma te benoemen tot Algemeen Lid

10. Jaarverslag technische commissie
11. Jaarverslag jeugdbestuur
12. Mededelingen bestuur
13. Rondvraag
14. Sluiting vergadering

De verschillende verslagen zullen voorafgaand aan de vergadering vanaf 19.00 uur ter inzage liggen.

Na afloop van het formele gedeelte van de avond is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje deel te nemen aan de bingo. Neemt u een prijsje mee?

Het bestuur hoopt u allen te mogen begroeten op de jaarvergadering!
namens het bestuur van Achilles WIL,

Marieke de Boer
De Zwaluw 2
7609 NC Almelo
secretariaat@achilleswil.nl

 

Geef een reactie