Algemene ledenvergadering op 8 april 2019

Aan alle ereleden, sponsoren, leden en ouders/verzorgers van jeugdleden van Achilles WIL,

Het bestuur van Achilles WIL nodigt u uit voor haar algemene ledenvergadering op maandag 8 april 2019 in de VIP-ruimte van de IISPA in Almelo. De vergadering begint om 19.30 uur.

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 24 april 2018
 3. Jaarverslag 2018
 4. Financieel jaarverslag
 5. Verslag kascommissie
 6. Benoeming kascommissie
 7. Begroting 2019
 8. Samenstelling bestuur :
  • voorzitter Menny Vellener
  • secretaris Marieke de Boer
  • penningmeester Amber Kamphuis
  • ledenadministratie Mirjam Storm van Leeuwen
  • personele bezetting Linette van Triest
  • PR Ingrid Holtmann
  • Alg. bestuurslid Marc Maurits – aftredend
  • Alg. bestuurslid Marloes Louwerse
  • Alg. bestuurslid Sonja Jaarsma
 9. Jaarverslag technische commissie
 10. Jaarverslag jeugdbestuur
 11. Mededelingen bestuur
  o.a. Achilles 2023
 12. Rondvraag
 13. Sluiting vergadering

De verschillende verslagen zullen voorafgaand aan de vergadering vanaf 19.00 uur ter inzage liggen.
Na afloop van het formele gedeelte van de avond is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje deel te nemen aan de bingo. Neemt u een prijsje mee?
Het bestuur hoopt u allen te mogen begroeten op de jaarvergadering!

Namens het bestuur van Achilles WIL

Geef een reactie