Extra algemene ledenvergadering 25-01-2018

Wij nodigen u/jou uit voor een extra Algemene Ledenvergadering op 25 januari a.s. om 19.30 uur in de bridgezaal van:

Sporthal De Schelfhorst, Stins 2, 7608 HD Almelo

Tijdens deze vergadering willen we de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement van Achilles WIL vaststellen. De tekst van de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement zijn te lezen in onderstaande documenten.

Agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen van de nieuwe statuten
  3. Vaststellen huishoudelijk reglement
  4. Vaststellen contributie waarover in de vorige extra ledenvergadering is besloten (let wel: dit is geen nieuwe contributieverhoging)
  5. Wisseling secretariaat: aftreden Marjan Smits, aantreden Marieke de Boer

Na afloop is er een nieuwjaarsborrel!

U bent van harte uitgenodigd!

Uitnodiging ALV 25 januari 2018

Statuten Achilles WIL concept 14-09-2017

Huishoudelijk regelement Achilles 27-12-2017

Geef een reactie