Juryopleiding Turnen Dames niveau 1

Het is voor een vereniging zoals Achilles WIL van groot belang om een aantal goed opgeleide juryleden te hebben. Onze turnsters en turners hebben hier veel baat bij als ze aan wedstrijden mee willen doen. Verder is Achilles als vereniging verplicht om bij het opgeven van onze turnsters en turners voor wedstrijden een jurylid op te geven.

Het afgelopen jaar heeft ons enige jurylid Turnen Dames voor ons 15 wedstrijden gejureerd! Dat betekent 15 zaterdagen of zondagen niet thuis, en dat op vrijwillige basis. U begrijpt dat dit niet zo kan blijven gaan. We zijn daarom dringend op zoek naar meer mensen die voor ons willen jureren. Als we meerdere juryleden hebben kan het werk verdeeld worden en kunnen de turnsters profiteren van hun expertise.

Binnenkort start er in Hengelo een jury opleiding Turnen Dames niveau 1. In deze opleiding wordt het jureren van voorgeschreven oefenstof in de lagere niveau’s aangeboden.

Voor meer informatie over de juryopleidingen, data, wat het inhoud, etc. Zie onderstaande bijlagen!

Wij hopen van harte dat er een aantal mensen zijn die het leuk vinden om deze opleiding te gaan doen!

Geef een reactie