Lidmaatschap

Voorwaarden lidmaatschap

Aanmelden: U kunt uw kind, vanaf de leeftijd van 2,5 jaar, aanmelden voor een proefles bij ledenadministratie@achilleswil.nl. Na de proefles kan uw kind deelnemen aan de gymles of wordt, wanneer de lessen vol zitten, op de wachtlijst geplaatst.

Heeft uw kind al een proefles meegedaan en wilt u hem of haar inschrijven? Dat kan op de volgende pagina: https://www.achilleswil.nl/inschrijven/

Afmelden: Er is een opzegtermijn van één maand. Opzeggen kan per e-mail bij de ledenadministratie. Dit betreft Mirjam Storm van Leeuwen, e-mail: ledenadministratie@achilleswil.nl. Voor de leiding is het prettig dat u het ook op de les doorgeeft!

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het afmelden hun kind. Dit geldt zowel voor de reguliere lessen als voor de selectie lessen. Teveel betaalde contributie wordt niet verrekend.

Afwezigheid tijdens een les: Wanneer u of uw kind om welke reden dan ook een keer niet de les kan bezoeken, is het niet nodig dit te melden bij de leiding. Wanneer echter de lessen wegens ziekte o.i.d. langdurig niet bezocht kunnen worden, dit wel graag melden bij de leiding.

Adreswijziging: Bent u verhuisd of zijn er andere wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie geef dit dan ook op bovenstaande wijze door.

Vragen over de contributie? Ook in dat geval kunt u contact opnemen met de ledenadministratie, het liefst via de mail in verband met de bereikbaarheid.

Indien een nieuw lid onder medische behandeling staat of heeft gestaan wilt u dit dan aan de desbetreffende leiding doorgeven.

De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld bij verlies of diefstal van kleding, sieraden en dergelijke.

Voor peuters en kleuters tot drie jaar kan de vereniging geen ongevallenverzekering afsluiten. Het eventuele risico ligt bij de ouders.

Vanaf de leeftijd van 6 jaar wordt van alle leden verwacht dat zij tijdens de lessen het Achilles turnpakje dragen. Bij deelname aan verenigingsactiviteiten zoals wedstrijden en de uitvoering zijn de leden verplicht om het verenigingstenue te dragen.

Het is niet de bedoeling dat ouders tijdens de les aan de kant of op de tribune zitten te kijken. Dit is vaak storend in de les en soms zelfs gevaarlijk. Wilt u wel een keer kijken, overleg dit dan met de leiding. Twee keer per jaar worden er voor belangstellenden speciale kijklessen gehouden.

Zoals bij elke vereniging is er ook bij Achilles altijd behoefte aan vrijwilligers. Lijkt het u leuk om iets voor de vereniging te doen, vermeld dat dan op het inschrijfformulier.

Bij verschillende activiteiten die Achilles organiseert worden regelmatig foto’s gemaakt. Deze foto’s worden op de website of Facebookpagina van Achilles gepubliceerd. Het is dus mogelijk dat foto’s van uw zoon/dochter tijdens verenigingsactiviteiten op internet komen te staan.

De trainer is verantwoordelijk voor de sporters vanaf het moment waarop de les begint tot aan het moment waarop de kinderen na de les weer in de kleedkamer zijn. Bij jongere kinderen is de trainer er verantwoordelijk voor om de kinderen na de training naar de kleedkamer te brengen. Wanneer kinderen niet opgehaald worden, moeten ze zich melden bij de trainer, zodat de trainer actie kan ondernemen.

JeugdsportfondsOuders met een laag inkomen kunnen in sommige gevallen aanspraak maken op financiering door het Jeugdsportfonds. Hiervoor kan door een leerkracht of jeugdhulpverlener een aanvraag worden ingediend. Meer informatie hierover vindt u op de website van het Jeugdsportfonds. 

Kijk hier voor een filmpje over het Beweegdiploma en het Jeugdsportfonds:

 Contributie 2023 (vanaf 1 oktober)

    Contributie
Basiscontributie Junioren (tot 16 jaar) € 15,00 per maand
Basiscontributie Senioren (vanaf 16 jaar) € 17,50 per maand
Extra klokuur   € 10,00 per uur per maand
Extra klokuur vanaf het 10e uur   € 8,50 per uur per maand
Bondscontributie junior leden   € 6,45 per kwartaal 
Bondscontributie senior leden   € 7,95 per kwartaal
Inschrijfgeld   € 3,50

De verplichte bondscontributie van de KNGU wordt per kwartaal geïncasseerd. Bondscontributie wordt afgeschreven in januari, april, juli en oktober, gelijktijdig met de reguliere contributie. Jaarlijks wordt de Bondscontributie door de KNGU verhoogd.

 Spelregels verschillende groepen

Informatie over verschillende (selectie) groepen: