Statuten

Statuten

Tijdens de extra ingelaste algemene ledenvergadering op donderdag 25 januari 2018 zijn de nieuwe statuten van Achilles vastgesteld. Op 5 februari 2018 zijn deze statuten opgenomen in een notariële akte. De statuten van Achilles WIL kunt u hier inzien.

Afschrift vastlegging statuten Achilles WIL 05-02-2018

 

Huishoudelijk reglement

Tijdens de extra ingelaste algemene ledenvergadering van donderdag 25 januari 2018 is het huishoudelijk reglement van Achilles WIL vastgesteld. Het huishoudelijk reglement kunt u hieronder inzien.

Getekend Huishoudelijk Reglement

Originele versies inzien

Indien gewenst kunt de originele, getekende versie van zowel de statuten als het huishoudelijk reglement inzien. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden met het secretariaat.

 

Over Achilles W.I.L.

Waar komt deze naam vandaan ?
Achilles is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij is de zoon van Peleus en Thetis en is een held die de hoofdrol speelt in het eerste grote verhaal van Homerus, de Ilias. Achilles was sterfelijk, maar door zijn moeder onkwetsbaar gemaakt met uitzondering van een klein stukje van zijn lichaam, namelijk zijn hiel waaraan zijn moeder hem vasthield toen ze hem onderdompelde in de Styx. Deze rivier in de onderwereld verleende namelijk aan iedereen die erin baadde onkwetsbaarheid. Achilles was een belangrijke strijder in de Trojaanse oorlog. Hij raakte verwikkeld in een ruzie met de aanvoerder van de Grieken en werd uiteindelijk gedood toen hij geraakt werd door een pijl in zijn hiel.

De letters W.I.L. verwijzen naar de woorden: Werken Is Leven.

historie3historie4historie2